LHKPN

DAFTAR PELAPORAN LHKPN PADA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

 NO  NAMA PEGAWAI  TAHUN PERLAPORAN TERAKHIR JENIS LAPORAN TANDA TERIMA E-FILLING
1. Dr. H. TAHRIR
2017 LHKPN
2. Drs. SODIKIN, S.H., M.H.
2017 LHKPN
3.  Drs. ASNAWI, S.H., M.H.
2017  LHKPN
4.  Drs.H. RISNO
2017 LHKPN
5.  Drs. YADI KUSMAYADI, M.H.
2017  LHKPN
6.  Drs. MAHASIN, S.H.
2017  LHKPN
7.  TITI HADIAH MILIHANI, S.H.
2017 LHKPN
8.  Drs. H. NURKHOJIN
2017 LHKPN
9.  Drs. MARWOTO, S.H., M.SI
2017 LHKPN
10.  Drs. ASMUNI WAHDAR, M.Si
2017  LHKPN
11.  ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag
2017 LHKPN
12.  NANA, S.Ag 2017 LHKPN
13.  Dr. SITI AMANAH, S.H., M.H.
2017 LHKPN
14.  SRI INDAH ICHWANINGSIH, S.H. 2017 LHKPN
15. SRI LESTARI WASIS, S.H.I.
2017 LHKPN
16. H. MUKHOLIQ, S.H.
2017 LHKPN
17. MUSTIANTORO, B.A.
2017 LHKPN
18. MARODIN, S.H. 2017 LHKPN
19. MASLAHAH, S.H. 2017 LHKPN
20. GHOFUR DWI SULARSO, S.H. 2017 LHKPN
21. SUSANTO, S.H. 2017 LHKPN
22. ARIF RACHMANTO, S.T., S.H. 2017 LHKPN
23.